ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o odcizení léčivých přípravků

SÚKL ve spolupráci s držitelem rozhodnutí o registraci, společností Alfa Wassermann S.p.A., upozorňuje na odcizení zásilky léčivých přípravků Normix, por. tbl. flm. a Vessel Due F, por. cps. mol.

V době od 30. 6. 2014 do 2. 7. 2014 byly během přepravy z výrobního místa držitele registrace v Itálii do skladu v Rumunsku odcizeny níže uvedené léčivé přípravky.

 

Název LP

Odcizené množství

Šarže

Použitelnost do

Normix, POR TBL FLM, 36X200MG

32310

13096

05/2017

Vessel Due F,  POR CPS MOL, 50X250LSU

18816

13047

05/2019

Vessel Due F,  POR CPS MOL, 50X250LSU

18816

13048

05/2019

 

Uvedené šarže léčivých přípravků byly určeny pro rumunský trh. Léčivý přípravek Normix, por. tbl. flm. 36x200mg není v ČR registrován, Vessel Due F, pro. cps. mol., 50x250LSU je v ČR registrován a obchodován pod kódem SÚKL 96118. Uvedené šarže těchto přípravků zatím nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR. Upozorňujeme všechny osoby oprávněné k nakládání s léčivými přípravky, aby věnovaly zvýšenou pozornost při přejímce léčivých přípravků Normix, por. tbl. flm. a Vessel Due F, por. cps. mol. U výše uvedených šarží léčivých přípravků došlo k přerušení distribučního řetězce a není tak u nich již nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Léčivé přípravy daných šarží proto v žádném případě nelze použít k léčbě.

 

Podezřelé zásilky, prosím, oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL: zavady@sukl_cz, tel. 272 185 906.

 

Oddělení závad v jakosti
18. 7. 2014

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie