ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o odcizení léčivého přípravku Mercilon v České republice

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku Mercilon por. tbl. nob. 3x21  

SÚKL obdržel od držitele povolení souběžného dovozu, společnosti Roncor s.r.o., Čestlice, Česká republika informaci o krádeži 2000 balení léčivého přípravku Mercilon por. tbl. nob. 3x21, číslo šarže 1206634, exspirace 09/2018, ke které došlo na území České republiky. Odcizená balení předmětné šarže jsou v nizozemské jazykové verzi.

Léčivý přípravek Mercilon por. tbl. nob. 3x21 je v České republice registrován národním postupem a u tohoto přípravku je povolen souběžný dovoz. Léčivý přípravek Mercilon por. tbl. nob. 3x21 se používá jako kontraceptivum.

U odcizených balení předmětné šarže léčivého přípravku Mercilon por. tbl. nob. 3x21, došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení předmětné šarže odcizeného léčivého přípravku proto v žádném případě nelze použít k léčbě. Skladovací podmínky při přepravě odcizených balení předmětné šarže léčivého přípravku nelze doložit. Léčivý přípravek by byl po uvedení zpět na trh považován za padělek. 

 

Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti

12. 4. 2016

Klinické studie