ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o odcizení léčivého přípravku Buprenorfin Alkaloid, sublingvální tablety

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků Buprenorfin Alkaloid 2 mg, sublingvální tablety a Buprenorfin Alkaloid 8 mg, sublingvální tablety.  

SÚKL obdržel od chorvatské regulační autority informaci o krádeži 2 balení léčivého přípravku Buprenorfin Alkaloid 2 mg, sublingvální tablety, č. š. 82232 0215, s dobou použitelnosti do 02/2017 a 1 balení léčivého přípravku Buprenorfin Alkaloid 8 mg, sublingvální tablety, č. š. 85564 0415, s dobou použitelnosti do 04/2017, během transportu na území Chorvatska. Šarže je v chorvatské jazykové verzi.

Léčivý přípravek Buprenorfin Alkaloid 2 mg, sublingvální tablety, ani léčivý přípravek Buprenorfin Alkaloid 8 mg, sublingvální tablety, není v ČR registrován. Předmětné šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

U odcizených balení předmětných šarží léčivých přípravků Buprenorfin Alkaloid 2 mg a Buprenorfin Alkaloid 8 mg došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich již nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení předmětné šarže proto v žádném případě nelze použít k léčbě. Skladovací podmínky při přepravě odcizených balení předmětné šarže nelze doložit. Léčivý přípravek by byl po uvedení zpět na trh považován za padělek.

 

Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti

2. 5. 2016

Klinické studie