ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o cenách a úhradách léků

Horní limit ceny, za kterou je možné dodávat hrazený lék na trh, stejně jako výše a podmínky úhrady léku ze zdravotního pojištění stanovuje od roku 2008 SÚKL.

Od roku 2008 horní limit ceny, za kterou je možné hrazený přípravek dodávat na trh, stanovuje SÚKL, případně je horní limit ceny v režimu ohlášení ceny držitelem rozhodnutí o registraci. Hrazené přípravky jsou podle Cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví ČR rozděleny mezi přípravky regulované maximální cenou a přípravky regulované obchodní přirážkou.

Od téhož roku je SÚKL zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění pověřen stanovováním výše a podmínek úhrady ze zdravotního pojištění. Vlastní stanovení probíhá formou správního řízení, do kterého může vstupovat zdravotní pojišťovna a výrobce léku. Délka takového řízení je stanovena na 75 dnů, v případě samostatného stanovení úhrady nebo 165 dnů v případě, kdy se v rámci jednoho řízení stanovuje úhrada i cena výrobce.

Více informací o cenách a úhradách léků naleznete v části Encyklopedie.

Ceny a úhrady u hrazených léků, u kterých tyto byly stanoveny, jsou k dispozici v databázi léků.

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie