ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace k úhradám přípravků ze skupiny 82/2 - antiparkinsonika

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o úhradách léčivých přípravků z referenční skupiny č. 82/2 - antiparkinsonika, agoniské dopaminu, p.o.

V souvislosti s nabytím právní moci rozhodnutí ve správním řízení SUKLS72225/2011 bude od 1. 9. 2011 vykonatelné rozhodnutí přiznávající úhradu léčivým přípravkům náležejícím do referenční skupiny č. 82/2 - antiparkinsonika, agonisté dopaminu, p.o.
 
U těchto přípravků byla úhrada stanovená ve správním řízení SUKLS100217/2009 zrušena rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR ke dni 26. 8. 2011. O změně úhrad těchto přípravků a vydání Mimořádné aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLÚ k 26. 8 . 2011 informoval SÚKL veřejnost dne 20. 8. 2011.
 
Od 1. 9. 2011 budou přípravky náležející do referenční skupiny č. 82/2 - antiparkinsonika, agonisté dopaminu, p.o. opět hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Výše úhrady platná od 1. 9. 2011 bude uvedena v řádné aktualizaci Seznamu hrazených LP/PZLÚ k 1. 9. 2011, která bude zveřejněna dne 31. 8. 2011.
 
 
Sekce cenové a úhradové regulace
29. 8. 2011

 

Klinické studie