ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace k nedostupnosti vakcíny BOOSTRIX POLIO INJ. STŘÍKAČKA

SÚKL informuje o aktuální nedostupnosti vakcíny BOOSTRIX POLIO INJ. STŘÍKAČKA

Přestože SÚKL médiím poskytuje ucelené informace, ne vždy jsou použity v plném rozsahu. V případě aktuální nedostupnosti vakcíny BOOSTRIX POLIO INJ. STŘÍKAČKA tak může vlivem některých médií docházet ke zkreslení celé situace. SÚKL proto zveřejňuje všechny informace, které má v současné době k dispozici.

Držitel rozhodnutí o registraci, společnost GlaxoSmithKline, s. r. o., Praha, nahlásil u léčivého přípravku BOOSTRIX POLIO INJ. STŘÍKAČKA přerušení dodávek s tím, že obnovení dodávek předpokládá v květnu tohoto roku. Jako důvod přerušení držitel uvedl výpadek ve výrobě. Dle informací od držitele by se tedy mělo jednat o krátkodobý výpadek.

Tato vakcína je určena k přeočkování, které má být podáno během širšího časového rozmezí. Zároveň je případně možné k přeočkování použít kombinaci vakcíny BOOSTRIX INJ. STŘÍKAČKA (záškrt, tetan, pertuse) s vakcínou IMOVAX POLIO (dětská obrna).

Není tedy pravdou, že by rozočkované děti zůstaly bez možnosti přeočkování – k dispozici jsou aktuálně jiné vakcíny, prostřednictvím nichž lze přeočkování provést.

O nahlášených výpadcích léčivých přípravků, vč. možných náhrad, SÚKL průběžně informuje na svých webových stránkách. Široká laická i odborná veřejnost má tedy tyto informace nepřetržitě k dispozici (https://www.sukl.cz/vypadky-leku).

Tiskové a informační oddělení
22. 3. 2017


Kontakt pro média: Mgr. Lucie Přinesdomová, tisková mluvčí, tel.: 272 185 756, e-mail: lucie.prinesdomova@sukl_cz

Klinické studie