ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Potřebuji nahlásit nežádoucí účinek léčivého přípravku 

Způsobil nežádoucí účinek Vám nebo někomu blízkému:

Ohrožení života či smrt, vážné poškození zdraví, trvalé následky na zdraví, nutnost přijetí do nemocnice, prodloužení pobytu v nemocnici, vrozenou vadu u potomků nebo jinou významnou zdravotní komplikaci? 

Pokud odpověď zní ANO, nahlaste prosím nežádoucí účinek.

Hlášení podezření na nežádoucí účinek od zdravotníků a od pacientů (či jejich příbuzných) jsou co do zpracování a hodnocení postaveny na stejnou úroveň. K pacientským hlášením se tedy přistupuje stejně, jako by je nahlásil zdravotnický pracovník. U hlášení přijatých od pacientů je však v souladu s EU legislativou nutné doplnit informaci, zda bylo hlášení tzv. lékařsky ověřeno, tedy zda může zdravotnický pracovník, který byl s pacientem v kontaktu, nahlášenou reakci potvrdit a zejména doplnit další důležité informace. Z tohoto důvodu je ve formuláři požadavek na vyplnění kontaktních údajů ošetřujícího lékaře pacienta. Pokud si však nepřejete, abychom lékaře kontaktovali, prosím, uveďte tuto skutečnost ve formuláři. V případě, že jste žádného lékaře o nežádoucím účinku neinformovali, uveďte ve formuláři prosím i tuto skutečnost.

V případě, že hlásíte podezření na nežádoucí účinky vakcín (očkovacích látek) u dítěte, prosíme, uveďte do popisu nežádoucího účinku ve formuláři (odkaz na formulář pod textem) následující údaje:

 • Šarže vakcíny
 • O kolikátou dávku dané vakcíny se jednalo
 • Za jak dlouho po očkování nastal nežádoucí účinek
 • Jak dlouho nežádoucí účinek trval
 • Jak se nežádoucí účinek konkrétně projevoval
 • Všechna ostatní onemocnění dítěte, pokud jsou
 • Zda byl nežádoucí účinek u Vašeho dítěte řešen na lékařském pracovišti a pokud ano, na jakém (kontakt na zdravotnické zařízení/lékaře)

V případě, že se jedná o závažnou celkovou reakci (zejména neurologickou), uveďte prosím dále:

 • Průběh těhotenství
 • Okolnosti kolem porodu (donošenost, kříšení, žloutenka)
 • Vývoj Vašeho dítěte (zda odpovídá věku, či je opožděn, zda je dítě sledováno na specializovaném lékařském pracovišti (např. na neurologii, rehabilitaci) a pokud ano, uveďte z jakého důvodu a odkdy)
 • Rodinnou anamnézu (zda se v rodině vyskytují neurologická onemocnění)

 

 

 

Časté otázky k oblasti nežádoucích účinků:

 

·         Rodinnou anamnézu (zda se v rodině vyskytují neurologická onemocnění)

Klinické studie