ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Fluoxetin a riziko vrozených srdečních vad

Aktualizace textů doprovázejících léčivé přípravky obsahující fluoxetin s ohledem na zvýšené riziko výskytu vrozených srdečních vad.

Na svém jednání v prosinci 2009 Pracovní skupina pro farmakovigilanci (dále jen PhVWP)  Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) zhodnotila výsledky metaanalýzy studií, ve kterých byly hlášeny případy vrozených malformací u dětí matek, které během prvního trimestru těhotenství užívaly fluoxetin. Na základě tohoto hodnocení se prokázalo, že existuje možnost rizika zvýšeného výskytu kardiovaskulárních malformací u dětí, jejichž matky v prvním trimestru těhotenství užívaly fluoxetin, a to v poměru 2/100 ve srovnání s předpokládanou hodnotou 1/100 pro tyto defekty v běžné populaci. PhVWP proto doporučila zohlednit výše uvedené nově zjištěné riziko v textech doprovázejících léčivé přípravky s obsahem fluoxetinu.

 

Státní  ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele registračních rozhodnutí léčivých přípravků obsahujících fluoxetin registrovaných národní procedurou, aby nejpozději do 1. června 2010 podali žádost o změnu textů z důvodu zvýšení bezpečnosti svých přípravků.

Doporučené změny v textech

 

Děkujeme zdravotnickým pracovníkům za hlášení podezření na nežádoucí účinky léčiv, která je možné zasílat jak poštou na adresu SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, tak elektronicky na adresu farmakovigilance@sukl_cz, nebo faxem na 272 185 816. Je také možné využít elektronický formulář pro hlášení nežádoucích účinků, který je dostupný na webové stránce SÚKL. 

 

Oddělení farmakovigilance
4.5.2010

Klinické studie