ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Financování SÚKL

Činnost SÚKL je v posledních letech financován převážně z jeho vlastní činnosti.

Z náhrad výdajů za odborné činnosti SÚKL získává finanční prostředky, které podle zákona č. 378/2007, o léčivech, ve znění pozdějších předpisů prováděl SÚKL na žádost výrobců, distributorů, prodejců a jiných právnických i fyzických subjektů. Příjmy za provedené odborné úkony SÚKL postupně využívá v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, na financování výdajů, nezajištěných prostřednictvím přídělu finančních prostředků ze státního rozpočtu, a to na financování mzdových, provozních a investičních potřeb.

  Rok 2008
(průměrný
počet
zaměstnanců
– 306)
Rok 2009
(průměrný
počet
zaměstnanců
– 337)
 
 Rok 2010
(průměrný
počet
zaměstnanců
– 333)
Finance přidělené
ze státního rozpočtu
na provoz SÚKL
 144 614 000Kč  82 728 000Kč  45 185 000Kč
Přijmy za provedené odborné
úkony
využité na financování
výdajů nezajištěných prostřednictvím
státního rozpočtu
 160 079 000Kč  360 535 000Kč  336 519 000Kč

 Svojí činností SÚKL dále získává finanční prostředky, které následně odvádí do státního rozpočtu, a to zejména vybíráním správních poplatků za podávané žádosti, ostatními rozpočtovými příjmy jako jsou např. úroky z finančních prostředků na vkladových účtech u České národní banky, příjmy za poskytování služeb a informací, pronájem aj. V neposlední řadě jsou to také pokuty, které SÚKL ukládá za porušení některých zákonných povinností.

   Rok 2008  Rok 2009 Rok 2010
Odvod financí do státního rozpočtu  25 097 000Kč  47 920 000Kč  40 151 000Kč

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie