ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Evropský antibiotický den a vývoj dodávek antibiotik na český trh

U příležitosti Evropského antibiotického dne, který připadá na 18. listopadu, informuje SÚKL o vývoji dodávek antibiotik na český trh.

Antibiotika se používají k léčbě či k prevenci různých infekčních onemocnění způsobených bakteriemi, v menší míře mohou působit i na některé druhy hub a parazitů. Nejsou ale účinná při virových onemocněních.

Množství dodaných balení antibiotických léků na český trh spíše klesá, zatímco tzv. denní definovaná dávka (DDD) se zvyšuje. DDD je průměrná denní terapeutická dávka, která se používá k léčbě daného onemocnění. Znamená to tedy, že jsou na český trh dodávána větší balení. Zatímco v roce 2005 bylo dodáno 15,5 mil. balení, v roce 2014 se jednalo o 14,77 mil. balení. Oproti tomu množství DDD v roce 2005 představovalo 74,61  mil., zatímco v roce 2014 se toto množství zvýšilo na 81,47 mil. U perorálních antibiotik (tedy tablety, sirupy apod.) se počty dodaných balení v posledních 10 letech drží na stále stejné úrovni, okolo 8 mil. balení za rok. O něco málo se zvýšilo množství dodaných DDD v posledních dvou letech.

Mezi možné důvody větších dodávek antibiotik dle DDD může patřit např. vyšší odolnost bakterií, nárůst počtu nemocných se selhanou nebo rozvrácenou imunitou, kteří potřebují vyšší dávkování, a také nárůst počtu pacientů v intenzivní péči, u kterých je vyšší dávkování také třeba.

SÚKL zároveň upozorňuje na základní pravidla užívání antibiotik pro dosažení jejich optimální účinnosti:

  • antibiotika by se měla užívat pouze v nezbytných případech,
  • pacienti by měli užívat pouze antibiotika předepsaná lékařem na danou léčbu a danému pacientovi,
  • je třeba dodržovat délku podávání antibiotik, tzn. i po odeznění příznaků onemocnění,
  • je třeba dodržovat velikost dávek a dávkovací intervaly, včetně dalších doporučení týkajících se způsobu podávání,
  • obecně platí, že vždy je třeba si přečíst příbalovou informaci.

Graf: Dodávky antibiotických léčiv na český trh v posledních 10 letech

Kopie___TZ_antibiotika.jpg

Více informací o antibiotických léčivech je k dispozici v publikaci infoLISTY: https://www.olecich.cz/infolisty-listopad.

 

Tiskové a informační oddělení
18. 11. 2015


Kontakt: Mgr. Lucie Šustková, tisková mluvčí, lucie.sustkova@sukl_cz, tel.: 272 185 756

Klinické studie