ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

eRecept: Elektronický recept od papírového poznáte na první pohled

Přestože je možné získat eRecept na tzv. papírové průvodce, odlišit jej od „klasického“ papírového receptu je celkem jednoduché.

Hlavním rozdílem, oproti stávajícímu lékařskému předpisu, je tzv. identifikátor eReceptu. Jde o 12místný kód, který je vyjádřen dvěma způsoby, jednak alfanumerickým kódem, což je kombinace číslic a písmen, a jednak čárovým kódem. Lze uvést také tzv. QR kód, nicméně v současnosti to není povinné.

Druhým poznávacím znakem je absence vlastnoručního podpisu lékaře. Ten místo něj připojí podpis elektronický.

„Jsem přesvědčen, že dostane-li pacient od svého lékaře eRecept na papírové průvodce, žádnou zásadní změnu nezaznamená,“ poznamenává ředitel SÚKL Zdeněk Blahuta. „Naopak technicky zdatnějším pacientům, i když dnes už jde spíše o běžnou praxi, pak můžeme nabídnout i jiná řešení, např. předání eReceptu v SMS či v e-mailu,“ dodává.

A jak vlastně může průvodka eReceptu vypadat?

Žádná změna se nekoná v oblasti platnosti eReceptu. Obvyklá platnost je 14 dní, kromě některých výjimek, jako je např. recept na antibiotika či chemoterapeutika (platnost 5 kalendářních dní) či recept vystavený pohotovostní službou (platnost 1 den následující po dni jeho vystavení)

 

Tiskové a informační oddělení
8. 12. 2017


Kontakt pro média: Mgr. Lucie Přinesdomová, tel.: 272 185 756, e-mail: lucie.prinesdomova@sukl_cz

Klinické studie