ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Proč jsou některé léky volně prodejné a jiné na recept?

Léky je nutné hodnotit např. podle obsažených látek, způsobu užití, jejich indikace a dalších kriterií. Výsledkem tohoto hodnocení je i určení způsobu výdeje.

Léky vázané na lékařský předpis (recept)

Do této skupiny spadají přípravky:

  • které mohou i při správném používání představovat přímé nebo nepřímé nebezpečí, pokud jsou použity bez lékařského dohledu,
  • které jsou často a ve velmi širokém rozsahu používány nesprávně a v důsledku toho mohou představovat přímé nebo nepřímé nebezpečí pro zdraví lidí,
  • obsahují látky nebo přípravky z látek, jejichž účinnost nebo nežádoucí účinky vyžadují další sledování, nebo
  • jsou určeny k parenterálnímu podání,
  • jejichž použití může vyvolat velmi závažné nežádoucí účinky vyžadující, aby lékařský předpis byl vystaven podle požadavků odborného lékaře a aby byl zajištěn zvláštní dohled během léčby.

Výdej těchto léků je možný pouze v lékárnách.

Léky vydávané bez lékařského předpisu s omezením

Do této skupiny spadají léky:

  • které nesplňují kritéria definovaná pro výdej na lékařský předpis,
  • které však mohou přímo nebo nepřímo představovat nebezpečí pro zdraví lidí, neboť jsou často a v širokém rozsahu používány nesprávně nebo jejich správné použití předpokládá nezbytně odbornou poradu s farmaceutem.

Jako omezení pro výdej může být stanovena např. věková hranice, množství balení, které je možné poskytnout v rámci jednoho výdeje, zákaz zásilkového (internetového) výdeje apod.

Lék zařazený do této skupiny je možné vydat pouze osobě, které je určen. Lékárník povinně vede dokumentaci o jeho výdeji v požadovaném rozsahu.

Výdej těchto léků je možný pouze v lékárnách.

Léky, které nejsou vázány na recept, tzv. volně prodejné

Do této skupiny spadají léky:

  • které mají nízkou toxicitu i nízké riziko závažných nežádoucích účinků,
  • které mohou být používány u onemocnění, která si pacient dokáže určit sám (tzv. samodiagnóza) a riziko ohrožení zdraví při nesprávném užívání přípravku je nízké,
  • jejichž užívání by nemělo zakrýt příznaky závažnějšího onemocnění, které pacient nerozpozná, a nevyhledá tak včas lékaře.

Výdej těchto léků je možný v lékárnách nebo zásilkovým prodejem prostřednictvím internetové stránky kamenné lékárny. Přípravky ze skupiny vyhrazených léčiv je možné prodávat i mimo prostory lékáren u tzv. prodejců vyhrazených léčiv.

Klinické studie