ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Platí pořád pravidlo, že vždy jeden lék ve skupině je bez doplatku?

Při stanovení úhrady musí SÚKL dle požadavku zákona zajistit vždy minimálně jeden plně hrazený lék v rámci definovaných skupin, které jsou uvedeny v příloze zákona.  

Zákon o veřejném zdravotním pojištění stanovuje ve své příloze č. 2 seznam 195 skupin. Do jednotlivých skupin jsou podle odpovídající definice zařazovány přípravky podle různých kritérií:

  • podle obsažené účinné látky,
  • podle lékové formy,
  • podle cesty podání.

V jednotlivých skupinách tak může být více účinných látek, které mají podobnou terapeutickou indikaci (účel použití). Nejedná se však vždy o přípravky, které jsou vždy vzájemně terapeuticky zaměnitelné a zvážení toho, zda lze jednu účinnou látku nahradit jinou látkou v rámci léčby konkrétního onemocnění, je vždy v kompetenci ošetřujícího lékaře.

Zároveň je důležité upozornit, že skupiny přílohy č. 2 nezahrnují veškeré léčivé látky, které jsou obsaženy v registrovaných lécích.

V rozhodnutí SÚKL o výši úhrady musí být vždy zohledněna i povinnost stanovení minimálně jednoho plně hrazeného přípravku v rámci těchto skupin.

Ukázka vybrané skupiny z přílohy č. 2:

Skupina č. 20 – Vitamín A nebo D včetně jejich kombinací, perorální podání
(Léky používané při nedostatku jednoho nebo obou uvedených vitamínů)

Do této skupiny spadají všechny léky, které obsahují léčivé látky:

  • vitamín A – retinol,
  • vitamín D – ergokalciferol, cholekalciferol, dihydrotachysterol, alfacalcidol, kalcitriol

Léky obsahující dané vitamíny nejsou vzájemně zaměnitelné. Zákon stanovuje podmínku zajistit minimálně jeden plně hrazený přípravek v dané skupině. Může se tedy stát, že plná úhrada pro tuto skupinu bude zajištěna díky přípravku s obsahem vitamín A, nikoli už vitamínu D. Tento problém může nastat i případě, že skupina obsahuje sice jednu léčivou látkou, ale v různých lékových formách. Plně hrazený přípravek tak může být zajištěn např. díky přípravku ve formě injekcí. Ostatní formy jako jsou masti, tablety apod. již zástupce plně hrazeného nemají. 

 

Seznam skupin v příloze č. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění naleznete ZDE.

Klinické studie