ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

O lékárnách obecně

Jak je kontrolován provoz lékáren?

Plnění legislativních požadavků souvisejících s činností lékáren pravidelně kontrolují inspektoři SÚKL.

 

Kolik je v ČR lékáren?

Aktuální počet lékáren lze zjistit v Databázi lékáren s možností vyhledávání dle různých kritérií.

 

Jak vzniká nová lékárna?

Oprávnění k provozování lékárny - nestátního zdravotnického zařízení vzniká rozhodnutím o registraci vydaným Krajským úřadem nebo Magistrátem hlavního města Prahy. 

 

Kdo rozhoduje o sortimentu léků nabízených jednotlivými lékárnami?

Rozsah nabízeného sortimentu ovlivňuje hlavně poptávka pacientů směřujících do dané lékárny.

 

Co jsou to odloučená oddělení výdeje léčiv?

Každá lékárna si může zřídit detašované pracoviště, tzv. odloučené oddělení pro výdej léků a zdravotnických prostředků (OOVL). Činnost těchto zařízení je však oproti činnosti lékáren značně omezena. 

 

Jak je rozdělena náplň práce jednotlivých pracovníků lékárny?

V lékárně mohou s léky zacházet pouze pracovníci, kteří mají potřebné vzdělání, které požaduje zákon o léčivech. Odbornou způsobilost zdravotnických pracovníků a kvalifikační předpoklady upravují další speciální zákony. Vyhláška pak upřesňuje konkrétní činnosti (náplně práce) jednotlivých zaměstnanců.

 

Jak funguje lékárna se zásilkovým/internetovým výdejem?

Zásilkový nebo také internetový výdej může provozovat pouze schválená „kamenná“ lékárna a tímto způsobem je možné nabízet pouze registrované volně prodejné léky. 

 

Jak hledat v databázi lékáren?

Na portálu je dostupná databáze, která obsahuje všechny schválené lékárny, odloučená oddělení výdeje léčiv a zdravotnických prostředků a prodejce vyhrazených léků.

 

 

Klinické studie