ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Může lékař vydávat léky v ordinaci?

V České republice je více než 2600 lékáren a výdejen. Výdej léků v ordinaci lékaře je proto omezen pouze na akutní a odůvodněné případy. 

Poskytování léků v ordinaci

Lékař může pacientovi poskytnout lék přímo v ordinaci, ale pouze v případě, že zdravotní stav pacienta vyžaduje neodkladnou péči (pacient potřebuje okamžitě nasadit lék) a vzhledem k nedostupnosti lékárny nebo výdejny léčiv není možné tento výdej zajistit jiným způsobem. Pacient v těchto případech nehradí poskytnutý lék. Lékaři jsou náklady na lék i poskytuntá zdravotní péče uhrazeny zdravotní pojišťovnou v rámci proplacení výkonu.

Dále může lékař v ordinaci poskytnout vakcíny v rámci očkování. Vakcíny poskytované v rámci povinného očkování pacient nehradí, ostatní jsou částečně nebo plně hrazeny pacientem. V takovém případě lékař předem informuje pacienta o ceně za provedení očkování, v rámci kterého je již zahnuta i hodnota použité vakcíny.    

Reklamní vzorky

Poskytování a používání reklamních vzorků v rámci zdravotní péče má jasně stanovená pravidla v zákoně o regulaci reklamy.
Reklamní vzorky jsou poskytovány lékařům proto, aby se seznámili s léky a získali zkušenosti se zacházením s nimi. Za seznámení se s přípravkem lze považovat obeznámení se vzhledem, obsahem, vlastnostmi aplikační formy a použitím při poskytování zdravotní péče.
Lék poskytovaný jako reklamní vzorek musí mít platnou registraci, musí být běžně uváděn na trh v ČR a jeho velikost balení musí být rovna nejmenšímu balení, které bylo uvedeno na trh.
Vzorek musí být dále jasně označen nápisem "Neprodejný vzorek" nebo "Bezplatný vzorek".

Lékař poskytované vzorky nehradí, tudíž za ně nesmí požadovat od pacientů úhradu.Klinické studie