ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Může být hrazen i lék, který nemá stanovenou úhradu ze zdravotního pojištění?

Léky, které nemají stanovenou úhradu ze zdravotního pojištění, může zdravotní pojišťovna v zákonem daných případech uhradit.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění uvádí možnost, kdy může příslušná zdravotní pojišťovna hradit zdravotní péči, která zahrnuje i podávání léků, která není běžně hrazena ze zdravotního pojištění. Jedná se o výjimečné případy, kdy je poskytnutí takové péče z hlediska zdravotního stavu pojištěnce jedinou možností zdravotní péče.

Úhrada však musí být předem odsouhlasena revizním lékařem dané pojišťovny. Tento souhlas není požadován pouze v případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení.

Klinické studie