ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Kdy je možné zahájit klinickou zkoušku zdravotnického prostředku?

Klinická zkouška může být zahájena pouze na základě povolení SÚKLu. Nezbytnou součástí dokumentace klinické zkoušky předložené SÚKLu je i písemný souhlas příslušné etické komise s provedením klinické zkoušky zdravotnického prostředku.

SÚKL je povinen o povolení klinické zkoušky rozhodnout do 60 dnů ode dne podání žádosti zadavatelem. Jestliže SÚKL nevydá rozhodnutí ve lhůtě, platí, že klinickou zkoušku povolil.

Klinické studie