ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Kdo zřizuje etickou komisi?

Etickou komisi ustavuje poskytovatel (osoba, která je oprávněná poskytovat zdravotní služby) způsobilý k provádění klinických zkoušek. Etická komise je poradní orgán poskytovatele zdravotních služeb, jehož úkolem je dohled nad klinickými zkouškami v rozsahu ochrany práv a bezpečnosti subjektů hodnocení s ohledem na etická hlediska. Je tvořena zdravotnickými pracovníky a dalšími členy, přičemž musí mít nejméně 5 členů. Předsedu a další členy etické komise jmenuje a odvolává statutární orgán poskytovatele. Členy etické komise mohou být pouze bezúhonné fyzické osoby bez osobního zájmu nebo účasti na provádění klinických zkoušek. Členové etické komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti se svým členstvím v etické komisi dozví.

Klinické studie