ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Je možné zaměnit lék předepsaný na receptu?

Záměna předepsaného léku při výdeji je možná pouze při splnění stanovených podmínek.

Lékárník při výdeji informuje pacienta o možných alternativách k předepsanému léku a s jeho souhlasem je oprávněn jej zaměnit za jiný. Změna je možná pouze v případě, že alternativní lék je s předepsaným shodný z hlediska jeho účinnosti a bezpečnosti obsahuje stejnou léčivou látku se stejnou cestou podání a stejnou lékovou formou a pacient s takovým postupem souhlasí. Pokud alternativní lék obsahuje rozdílné množství léčivé látky (rozdílná síla), lékárník upraví dávkování tak, aby odpovídalo dávkování předepsanému lékařem. V případě záměny je tato skutečnost uvedena na receptu.

Zaměnit předepsaný lék za jiný lék s jinou léčivou látkou s obdobnými léčivými účinky nebo v jiné lékové formě může lékárník pouze za předpokladu, že s tím pacient souhlasí, záměna je odsouhlasena předepisujícím lékařem a provedenou záměnu vyznačí na receptu, včetně uvedení dávkování.

Vyznačí-li předepisující lékař na lékařském předpisu, že trvá na vydání předepsaného léku, může lékárník vydat pouze skutečně předepsaný lék.

Klinické studie