ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Změna legislativy

S účinností nového zákona o zdravotnických prostředcích se od 1. 4. 2015 snižuje počet státních orgánů zapojených do problematiky zdravotnických prostředků.

Kompetence České obchodní inspekce v oblasti dozoru nad trhem zdravotnických prostředků přechází na Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“), naopak v oblasti dozoru nad reklamou zůstaly kompetence krajským živnostenským úřadům. Novou podobu dostává i Registr zdravotnických prostředků, který bude veřejnosti přístupný ve větším rozsahu informací, než tomu bylo doposud.

 

S účinností nového zákona o zdravotnických prostředcích došlo i ke zvýšení horních sazeb pokut za správní delikty. Nově je možné za některé nejzávažnější správní delikty uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.

Klinické studie