ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Jak vzniká nová lékárna?

Oprávnění k provozování lékárny - nestátního zdravotnického zařízení vzniká rozhodnutím o registraci vydaným Krajským úřadem nebo Magistrátem hlavního města Prahy. 

Oprávnění je možné získat pouze při splnění zákonných požadavků. Především se jedná o:

  • zajištění technických a věcných požadavků na vybavení (velikost jednotlivých prostor, nutné přístroje pro běžný chod lékárny atd.),
  • splnění hygienických požadavků na provoz zdravotnického zařízení,
  • zajištění kvalifikovaného personálu (farmaceut, farmaceutický asistent a sanitář pro zařízení lékárenské péče).

Z výše uvedených požadavků Státní ústav pro kontrolu léčiv ověřuje pouze věcné a technické vybavení lékárny ve vztahu k rozsahu jí vykonávané činnosti a vydává budoucímu provozovateli závazné stanovisko (dříve osvědčení), které je povinnou součástí žádosti o udělení oprávnění.  

Vlastní činnost lékáren je upravena několika zákony - zákonem léčivech, zákonem o návykových látkách, zákonem o cenách, zákonem o regulaci reklamy a jejich prováděcími předpisy – vyhláškami, např. vyhláškou o správné lékárenské praxi, vyhláškou o evidenci návykových látek a přípravků a dalšími.  

Klinické studie