ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Jak je rozdělena náplň práce jednotlivých pracovníků lékárny?

V lékárně mohou s léky zacházet pouze pracovníci, kteří mají potřebné vzdělání, které požaduje zákon o léčivech. Odbornou způsobilost zdravotnických pracovníků a kvalifikační předpoklady upravují další speciální zákony. Vyhláška pak upřesňuje konkrétní činnosti (náplně práce) jednotlivých zaměstnanců.

Mezi odborné pracovníky lékárny patří lékárník, farmaceutický asistent a sanitář. Jejich náplň práce je rozdělena dle jejich dosaženého vzdělání.

Lékárník neboli farmaceut

Vzdělání

 • Úspěšně absolvoval 5 let studia na vysoké škole - Farmaceutická fakulta, kde získal titul Magistr (Mgr.). V případě složení rigorózní zkoušky získává titul Doktor farmacie (PharmDr.),
 • Své vzdělávání může dále rozšířit prostřednictvím specializačního vzdělávání (atestace).

 

Náplň práce v lékárně

 • příprava lékových forem léků, kontrola léčiv v lékárně a v laboratoři pro kontrolu léčiv,
 • příprava, kontrola, skladování a výdej léčiv v rámci poskytování lékárenské péče a u poskytovatelů lůžkové péče a poskytování odborných informací o léčivech, včetně informací o prevenci onemocnění a informací o podpoře zdraví,
 • výdej, kontrola a uchovávání zdravotnických prostředků,
 • výkon činnosti, které je oprávněn vykonávat farmaceutický asistent.

 

Farmaceutický asistent, dříve laborant

Vzdělání

 • Úspěšně absolvoval 3 roky studia na vyšší zdravotnické škole (dříve 4 roky na střední zdravotnické škole),
 • Své vzdělávání může dále rozšířit prostřednictvím specializačního vzdělávání (specializace).

 

Náplň práce v lékárně

Bez odborného dohledu může:

 • vydávat léky, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, a zdravotnické prostředky a podává informace o jejich správném užívání a uchovávání,
 • připravuje zkoumadla a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro,
 • vydává léky a zdravotnické prostředky na žádanky zdravotnických zařízení a zařízení veterinární péče, kromě léčivých přípravků obsahujících návykovou látku a léčivých přípravků, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis - § 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 378/2007 Sb. a § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 167/1998 Sb.,
 • objednávat léčiva, pomocné látky, zdravotnické prostředky a další výrobky související s péčí o zdraví, zabezpečuje jejich řádnou přejímku, uchovávání a doplňování,
 • zajišťuje objednávání pomocného a provozního materiálu,
 • provádí kontrolu léčiv a pomocných látek,
 • připravuje léky, a to včetně přípravy a kontroly cytostatik a dalších činností souvisejících s jejich přípravou,
 • zajišťuje aseptickou přípravu léků, přijímá, kontroluje a ukládá léky, manipuluje s nimi a zajišťuje jejich dostatečnou zásobu,
 • přejímá, kontroluje a ukládá zdravotnické prostředky a prádlo, manipuluje s nimi a zajišťuje jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu.

 

Pod odborným dohledem může:

 • provádět přípravu a kontrolu radiofarmak, včetně dalších činností souvisejících s jejich přípravou, zejména příjem a instalaci generátorů, likvidaci zbytků a dekontaminaci pracoviště,
 • vykonávat činnosti při přípravě technologických předpisů pro přípravu léků,
 • sledovat zásoby léků a zdravotnických prostředků ve zdravotnických zařízeních, zejména jejich správné uchovávání,

 

Sanitář pro zařízení lékárenské péče

Vzdělání

 • Úspěšně absolvoval akreditovaný kvalifikační kurz v oboru sanitář.

 

Náplň práce v lékárně

Pod odborným dohledem:

 • zabezpečovat komplexní hygienu pracovního prostředí, včetně prostředí pro aseptickou přípravu,
 • mýt, dezinfikovat a sterilizovat laboratorní sklo, pomůcky a obalový materiál,
 • zabezpečovat transport zdravotnického materiálu, obstarávat pochůzky pro potřeby lékárny nebo výdejny zdravotnických prostředků.

 

Pod přímým vedením:

 • asistovat při přejímce, ukládání, označování léčiv a zdravotnických prostředků,
 • vykonávat pomocné činnosti při přípravě léků, zkoumadel a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro.

Klinické studie