ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Jak funguje lékárna se zásilkovým/internetovým výdejem?

Zásilkový nebo také internetový výdej může provozovat pouze schválená „kamenná“ lékárna a tímto způsobem je možné nabízet pouze registrované volně prodejné léky. 

Přehled lékáren zajišťujících zásilkový výdej (prodej léků přes Internet) je dostupný v Databázi lékáren.

Lékárna zajišťující zásilkový výdej je povinna zajistit:

  • zveřejnění informací o zásilkovém výdeji, nabídce léků, jejich ceně a nákladech spojených se zásilkovým výdejem, 
  • balení a dopravu zásilek obsahujících léky k dodání objednateli způsobem, který zajistí zachování jakosti léků; lékárna zajišťující zásilkový výdej odpovídá za jakost léků, a to i v případě, že si zajistí smluvně přepravu léků u jiné osoby,
  • aby zásilky byly odeslány objednateli nejdéle ve lhůtě 48 hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání objednateli nejdéle ve lhůtě 3 dnů od přijetí objednávky, nebo aby bylo objednateli nejdéle ve lhůtě 3 dnů od přijetí objednávky oznámeno, že v této lhůtě nelze zásilku dodat,
  • informační službu poskytovanou farmaceutem nebo farmaceutickým asistentem po vymezenou provozní dobu; tato informační služba slouží rovněž k zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky léků, které jí byly oznámeny,
  • možnost vrácení reklamovaných léků způsobem, který nezpůsobí objednateli náklady.

 

Tímto způsobem je možné vydávat pouze léky, které nejsou vázány na lékařský předpis. Jakým způsobem správně a hlavně bezpečně nakupovat léky na Internetu vám poradí základní pravidla pro nákup léků a doplňků stravy na internetu.

V případě, že se setkáte např. na Internetu s nabídkou ke koupi přípravků vázaných na lékařský předpis nebo neregistrovaných léčiv, jedná se pravděpodobně o nelegální nabídku a takovýto nález prosím oznamte SÚKL.

Klinické studie