ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Jak by měl probíhat výdej v lékárně?

V dnešní době se většina lékáren snaží svým zákazníkům nabídnout maximální péči. Přesto zákon o léčivech stanovuje minimální požadavky na vlastní výdej léku, které by měly být vždy splněny.

U léků vydávaných pacientovi na recept ověří lékárník před výdejem vyznačené dávkování, způsob aplikace a další náležitosti.

Při výdeji:

 • Může pozastavit vydání léků, jestliže podle jeho znalostí a zkušeností by mohlo při jejich aplikaci dojít k jejich vzájemnému nežádoucímu ovlivnění (interakcím léků) nebo k poškození zdraví pacienta. Tuto skutečnost lékárník konzultuje s předepisujícím lékařem. V případě, že jej nezastihne a nehrozí nebezpečí z prodlení, léky nevydá a případné změny i důvod nevydání vždy poznamená na recept.
 • Je-li na receptu rozpor mezi počtem balení vyjádřeným číslicí a slovním údajem, vydá počet balení léku odpovídající slovnímu vyjádření.
 • Je-li v případě předepsání léku hrazeného z veřejného zdravotního pojištění požadována zvýšená úhrada, ale uvedená hlavní diagnóza neodpovídá stanovený kritériím pro tuto úhradu a na receptu není uveden symbol „!“, nebo dávkování neodpovídá obvyklému dávkování uvedenému v registrační dokumentaci léku, nebo uvedenému v Českém lékopisu (v případě připravovaných léků) a na receptu není uveden symbol „!“, který upozorňuje na záměrné překročení dávkování, lékárník konzultuje výdej léku s předepisujícím lékařem. Není-li lékař dosažitelný, lze lék se zvýšenou úhradou vydat, ale ve druhém případě musí lékárník upravit dávkování a uvědomit o tom lékaře, jakmile je to možné.
 • Je-li v případě přípravku hrazeného z veřejného zdravotního pojištění, vydá vždy pouze takový počet balení, který odpovídá zajištění léčby pacienta na dobu tří měsíců, jestliže předepsaný počet balení toto omezení přesahuje.
 • Nevydá lék, chybí-li na receptu:
  • podpis předepisujícího lékaře,
  • identifikace zdravotnického zařízení, v němž byl recept vystaven, nelze-li ji doplnit a nehrozí nebezpečí z prodlení,
  • jméno a příjmení pacienta a nelze je doplnit, pokud nejde o předepsání léku v případě nebezpečí z prodlení při poskytování zdravotní péče pacientovi, který je v nebezpečí smrti nebo jeví vážné poruchy zdraví,
  • identifikační číslo pacienta - pojištěnce a kód jeho zdravotní pojišťovny a nelze je doplnit.

 

Součástí výdeje léků je poskytnutí informací nezbytných pro správné a bezpečné užívání vydávaných léků a pro jejich uchovávání.

V lékárně se dále shromažďují a zpracovávají informace o podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek a jiné skutečnosti závažné pro zdraví léčených osob souvisejících s použitím léku a závady v jakosti léků, o kterých se lékárník dozví v souvislosti s výdejem. Veškeré zjištěné informace v této oblasti je lékárna povinna neprodleně oznámit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

Klinické studie