ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Co je revize léků?

V roce 2008 byl nastaven nový systém stanovení úhrad a cen léků. Tento systém také nastavil povinnost SÚKL provádět pravidelně revizi platných cen a úhrad ze zdravotního pojištění.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění definuje povinnost SÚKL provádět revizi stanovených cen a úhrad ze zdravotního pojištění. Důvodem revize je hlavně kontrola nastavených cen a úhrad v porovnání s požadavky zákona. Se změnou zákona platnou od 1. 12. 2011 je možné provést zkrácenou nebo hloubkovou revizi.

Zkrácená revize

Povinnost provedení zkrácené revize cen a úhrad je definována možnou úsporou prostředků zdravotního pojištění:

  • v případě úspor v rámci referenční skupiny, které jsou vyšší než 30 mil. Kč/rok nebo
    20 mil. Kč/rok z titulu uzavření písemného ujednání s pojišťovnou,
  • v případě úspor u vysoce inovativních přípravků, které jsou vyšší než 5 mil. Kč/rok.

 

Dále je možné zahájit zkrácenou revizi i v případě, že je porušeno některé písemné ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a držitelem rozhodnutí o registraci, skupina uvedená v Příloze 2 zákona neobsahuje plně hrazený přípravek nebo na trh vstoupí první podobný přípravek.

Hloubková revize

SÚKL nejméně 1x za 5 let přehodnotí u všech hrazených léků:

  • stanovené maximální ceny
  • stanovené základní úhrady
  • jednotnost a účelnost stanovených podmínek úhrady

Zákon dále definuje rozsah konkrétního přehodnocení, které zahrnuje položky jako např. hodnocení klinické a nákladová efektivity, cíle farmakoterapie atd.

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie