ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Co je to RZPRO?

Registr zdravotnických prostředků - RZPRO, je informační systém veřejné správy určený ke shromažďování údajů o:

  • zdravotnických prostředcích uvedených na trh v České republice,
  • osobách, na které se vztahuje povinnost registrace podle zákona o zdravotnických prostředcích (tedy výrobci, zplnomocnění zástupce, dovozci, distributoři, osoby provádějící servis, notifikované osoby a zadavatelé klinických zkoušek), 
  • nežádoucích příhodách a bezpečnostních nápravných opatřeních,
  • klinických zkouškách,
  • prováděných hodnocení funkční způsobilosti, a
  • certifikátech vydaných notifikovanými osobami.

Klinické studie