ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Co je to recept s modrým pruhem a na co se používá?

Některé návykové látky musí být dle zákona předepisovány na recept s modrým pruhem. Barevný tiskopis upozorňuje lékaře, lékárníka i pacienta na to, že jsou předepsány vysoce účinné látky, jejichž evidence a použití je pod přísným dohledem.

Výrobu lékařských předpisů označených modrým pruhem a jejich distribuci předepisujícím lékařům zabezpečují příslušné obecní úřady s rozšířenou působností. Každý tiskopis lékařského předpisu s modrým pruhem má navíc vlastní identifikaci, která je dlouhodobě evidována, a to od převzetí lékaře na obecním úřadě, přes předepisování, až po výdej v lékárně. Ztráta nebo odcizení nevyplněného lékařského předpisu s modrým pruhem se musí oznámit obecnímu úřadu a současně i Policii České republiky.

Zacházení s léky obsahujícími návykové látky, které lze předepisovat pouze na recept s modrým pruhem, je v lékárně přísně evidováno ve speciální knize určené pouze k tomuto účelu. Záznamy obsahují informace o každém příjmu a výdeji těchto přípravků a další požadované podrobnosti k této skutečnosti.

Aktuální přehled léčivých látek, které je nutné předepisovat na recept s modrým pruhem je uveden v zákoně o návykových látkách (č. 167/1998 Sb.).

Klinické studie