ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

EMA začala s hodnocením použití vakcíny Spikevax u dětí ve věku od 6 do 11 let

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) začala s hodnocením žádosti o změnu registrace - rozšíření používání vakcíny proti covid-19 společnosti Moderna pro děti ve věku od 6 do 11 let.


10. 11. 2021


Spikevax je vakcína pro prevenci onemocnění covid-19, která je v současné době registrována pro použití u osob ve věku 12 let a starších. Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) EMA přezkoumá údaje o vakcíně, včetně výsledků probíhajícího klinického hodnocení u dětí ve věku od 6 do 11 let, s cílem rozhodnout, zda doporučit rozšíření jejího používání i na tuto dětskou populaci. Stanovisko CHMP bude poté předáno Evropské komisi, která vydá konečné rozhodnutí o změně registrace.

EMA bude informovat o výsledku svého hodnocení, které předpokládá dokončit za dva měsíce, pokud nebudou za potřebí doplňující informace.


Kontakty pro média: 

Klára Brunclíková, tisková mluvčí a vedoucí tiskového oddělení
tel. 702 207 242, tiskove@sukl_cz

Klinické studie