ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

EMA doporučila rozšíření registrace vakcíny Comirnaty pro děti ve věku 5 až 11 let

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučil rozšíření indikace pro vakcínu Comirnaty proti covid-19 tak, aby zahrnovala možnost použití u dětí ve věku 5 až 11 let. Vakcína vyvinutá společnostmi BioNTech a Pfizer je již schválena pro použití u dospělých a dospívajících ve věku let 12 a výše.


25. 11. 2021


U dětí ve věku od 5 do 11 let bude dávka přípravku Comirnaty nižší než dávka používaná u osob ve věku 12 let a starších (10 µg ve srovnání s 30 µg). Stejně jako u starší věkové skupiny se podává ve formě dvou injekcí do svalů nadloktí s odstupem tří týdnů.

Hlavní studie u dětí ve věku 5 až 11 let ukázala, že imunitní odpověď na Comirnaty podávanou v nižší dávce (10 µg) v této věkové skupině byla srovnatelná s odpovědí pozorovanou při vyšší dávce (30 µg) u 16 až 25letých (měřeno hladinou protilátek proti SARS-CoV-2). Účinnost Comirnaty byla vypočtena u téměř 2 000 dětí ve věku od 5 do 11 let, které neměly žádné známky předchozí infekce. Tyto děti dostaly buď vakcínu, nebo placebo (neúčinnou injekci). Z 1 305 dětí, které dostaly vakcínu, se u tří vyvinul covid-19 ve srovnání s 16 z 663 dětí, které dostaly placebo. To znamená, že v této studii byla vakcína 90,7 % účinná v prevenci symptomatického covid-19 (ačkoli skutečná míra by mohla být mezi 67,7 % a 98,3 %). 

Nejčastější nežádoucí účinky u dětí ve věku 5 až 11 let jsou podobné jako u dospívajících a dospělých ve věku 12 a více let. Patří mezi ně bolest v místě vpichu, únava, bolest hlavy, zarudnutí a otok v místě vpichu, bolest svalů a zimnice. Tyto účinky jsou obvykle mírné nebo středně závažné a zlepší se během několika dnů po očkování.

Výbor CHMP proto dospěl k závěru, že přínosy přípravku Comirnaty u dětí ve věku 5 až 11 let, zvláště u těch, které mají doprovodná onemocnění, která jsou rizikovým faktorem pro závažnější průběh onemocnění covid-19, převyšují jeho rizika. Strategie očkování dětí se bude řídit národními doporučeními jednotlivých členských států.

Bezpečnost a účinnost vakcíny u dětí i dospělých bude nadále pečlivě sledována, protože se používá v očkovacích kampaních v členských státech EU prostřednictvím systému farmakovigilance EU a probíhajících dalších studií prováděných společností a evropskými orgány.

CHMP bude nyní posílat své doporučení Evropské komisi k rychlému vydání právně závazného rozhodnutí.  


Kontakty pro média: 

Klára Brunclíková, tisková mluvčí a vedoucí tiskového oddělení
tel. 702 207 242, tiskove@sukl_cz

 

Klinické studie