ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Druhou dodávku léčebného konopí SÚKL nevykoupí, pěstitel nedoložil jeho kvalitu

SÚKL informuje o tom, že druhá dodávka konopí pro léčebné použití od pěstitele nebude vykoupena.

V březnu 2016 Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informoval veřejnost o první dodávce léčebného konopí od českého pěstitele, společnosti Elkoplast Slušovice s. r. o. V rámci ní bylo vykoupeno celkem 11,2 kg konopí pro léčebné použití, a to na základě nizozemského dokladu o jakosti - certifikátu, který však nezahrnoval kompletní rozsah analýz podle „konopné“ vyhlášky. Pěstitel proto v této věci požádal Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZČR) o možnost vydat opatření k zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb podle zákona o léčivech. V žádosti uvedl, že se jedná  o mimořádnou situaci a žádost se týká pouze první sklizně léčebného konopí. SÚKL pak ve svém kladném stanovisku, které k uvedené žádosti pro MZČR vypracoval, vyšel z výsledků kompletní analýzy první sklizně léčebného konopí, které měl k dispozici.  

Společnost Elkoplast Slušovice s. r. o. však tento závazek nedodržela a oznámila SÚKL, že s druhou dodávkou nebude schopna dodat certifikát, který by kvalitu konopí a jeho soulad s českými zákonnými požadavky v plném rozsahu doložil.

„Je mi to velice líto, ale nemohu dopustit, aby bylo na českém trhu léčebné konopí, u kterého nelze garantovat jeho kvalitu,“ říká ředitel SÚKL Zdeněk Blahuta a dodává: „Aktuálně máme stále k dispozici zhruba 10 kg léčebného konopí z první dodávky, které je možné používat až do konce ledna roku 2017“.

SÚKL pěstitele na nutnost předložení certifikátu dokládajícího soulad s požadavky českých právních předpisů opakovaně upozorňoval, bohužel neúspěšně. Situaci tak lze považovat za nedodržení uzavřené smlouvy o dodávce léčebného konopí ze strany pěstitele.   

K dnešnímu dni bylo v lékárnách vydáno celkem 875 g konopí pro léčebné použití, a to 88 pacientům (nejedná se však o unikátní počty pacientů, některým z nich mohlo být konopí vydáno opakovaně). Rámcovou smlouvu, na základě které mohou lékárny objednávat české konopí, má se SÚKL aktuálně uzavřeno 20 lékáren. Předepisovat léčebné konopí může 13 lékařů.

V rámci smlouvy uzavřené s pěstitelem má SÚKL vykoupit celkem 40 kg konopí pro léčebné použití s obsahem THC 19 % a CBD méně než 1 %. Pěstitel, společnost Elkoplast Slušovice, nabídla ve výběrovém řízení 1 g léčebného konopí za cenu 68,- Kč bez DPH.

 

Tiskové a informační oddělení
12. 7. 2016


Kontakt: e-mail: tiskove@sukl_cz, tel.: 272 185 712

 

Klinické studie