ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Docetaxel – hodnocení rizika neutropenické kolitidy

SÚKL informuje o tom, že předběžné hodnocení EMA neukazuje vzestup frekvence známého nežádoucího účinku

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) přehodnocuje léčivou látku docetaxel, která se používá k léčbě rakoviny. Přehodnocení bylo zahájeno kvůli hlášeným případům neutropenické kolitidy u pacientů ve Francii, kteří byli léčeni pro operabilní rakovinu prsu. Neutropenická kolitida je závažné zánětlivé onemocnění střeva spojené s neutropenií (nízký počet neutrofilů, typ bílých krvinek, které bojují s infekcemi). Jedná se o známý a vzácný nežádoucí účinek docetaxelu (může postihnout nejvýše několik z 10 000 léčených pacientů).

Přehodnocení prováděné Výborem pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky zatím neukázalo vzestup frekvence výskytu tohoto nežádoucího účinku za poslední dva roky. Nyní probíhá pečlivé hodnocení všech dostupných údajů a po jeho ukončení bude zveřejněn závěr.

Docetaxel je důležitou součástí terapie, která se ukázala jako život prodlužující pro pacienty s rakovinou. Během probíhajícího přehodnocení EMA doporučuje lékařům nadále předepisovat docetaxel dle platných doporučení včetně detailních doporučení pro prevenci a zvládání neutropenické kolitidy.

Pacienti, kteří mají obavy nebo dotazy k léčbě, by se měli obrátit na svého lékaře.

Více o přípravku

Docetaxel je léčivá látka používaná k léčbě několika typů rakoviny včetně rakoviny prsu. V Evropské unii je registrována od roku 1995 pod různými názvy léčivých přípravků např. Taxotere. Více informací o léčivých přípravcích obsahujících docetaxel je možno najít zde.

Oddělení Farmakovigilance
15. 3. 2017

Klinické studie