ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co je to padělek léku?

Definice padělků léčiv a další důležité informace o této problematice.

DEFINICE

Definice padělku léku v českém právním řádu neexistuje. Světová zdravotnická organizace definuje padělek léčiva jako „přípravek, jehož identita a /nebo původ jsou úmyslně a podvodně špatně označeny. Padělky mohou obsahovat správnou nebo nesprávnou účinnou látku a nebo ji neobsahovat vůbec, případně jí neobsahovat deklarované množství. Padělkem je i originální přípravek, jehož obal je falešnou napodobeninou.“ (WHO: Guidelines for the development of measures to combat counterfeit drugs, Ženeva 1999). Dá se také řici, že padělkem léku je přípravek, k němuž někde na světě existuje originál, tj. originální registrované léčivo, které je k dispozici na světovém trhu pod stejným názvem.

Jedná se o neregistrované přípravky, u kterých není možné zaručit jejich kvalitu, účinnost a bezpečnost!

OBECNĚ

S rozvojem technických možností padělatelů je možno říci, že zdařilý padělek nelze pohledem laika, který si nemá možnost zjistit další údaje k originálnímu přípravku, zpravidla rozeznat od originálního výrobku pouze podle vnějšího nebo vnitřního obalu.

Ve skutečnosti je totiž padělání léčiv výnosným a organizovaným obchodem, který se logicky zaměřuje pouze na oklamání spotřebitele. Padělky mohou být vyráběny za neuvěřitelně primitivních podmínek, obsah účinných látek bývá i několikanásobně překročen nebo v nich naopak účinná látka zcela chybí. Kvalita obsažených účinných látek je pak samozřejmě diskutabilní, padělek může a zpravidla i obsahuje nejrůznější příměsi. Padělaná léčiva tak mohou ohrozit i vážně poškodit zdraví pacientů. V zahraničí byly zdokumentovány i případy, kdy došlo po požití padělaného přípravku k úmrtí.

Padělatelé se v současnosti zaměřují na léčiva, která jsou z hlediska trhu s léčivy předmětem běžné spotřeby, jako léky na léčbu psychických onemocnění, na léčbu vysokého tlaku, antibiotika a cytostatika. Další významnou skupinou padělaných léčiv jsou přípravky, které v určité oblasti zlepšují životní styl pacienta, to znamená zejména léky na léčbu erektilní dysfunkce nebo anabolické steroidy. Poslední skupinou, jejíž padělání nyní zaznamenává velký rozmach, jsou biotechnologické přípravky. Ty sice nejsou tak často používané - jedná se zpravidla o léčiva používaná jen na specializovaných pracovištích - ale jednotlivá balení jsou velmi drahá.

Kromě padělků známých léčivých látek se objevují nové analogy neobsažené v léčivech - např. acetylsildenafil, homosildenafil nebo hydroxyhomosildenafil. Většina padělků pochází z Asie (Čína, Indie, Pakistán, Thajsko) a ze zemí bývalého Sovětského svazu.

Nejčastějším místem výskytu padělků je Internet. Obrovským nebezpečím je však jejich průnik do legální distribuční sítě. Pacient při použití léku pořízeného v lékárně nepočítá s možností výskytu padělků, vždyť jednotlivé články legální distribuční sítě, např. distributor léčiv a lékárna, podléhají všude v Evropě přísné kontrole ze strany lékových agentur jednotlivých zemí.

Klinické studie