ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Celoevropská kampaň zaměřená na hlášení podezření na nežádoucí účinky léčiv

Státní ústav pro kontrolu léčiv se zapojil do celoevropské kampaně „A European Union-wide adverse drug reaction (ADR) awareness week campaign“.

Přestože jsou pro většinu pacientů užívané léky bezpečné a účinné, vždy existuje jisté riziko výskytu nežádoucích účinků. Je velice důležité, aby rizika spojená s nežádoucími účinky léčiv byla konzultována mezi lékaři a pacienty a aby na ně především lékaři pacienta upozornili a v případě podezření na nežádoucí účinky došlo k jejich nahlášení.

 

Tato kampaň si klade za cíl především zvýšit povědomí laické i odborné veřejnosti o hlášení podezření na nežádoucí účinky léčiv, tím zároveň podpořit bezpečnost léčiv na celoevropské úrovni a přispět k posílení národních systémů hlášení podezření na nežádoucí účinky léčiv.

 

Kampaň je součástí Strengthening Collaboration for Operating Pharmacovigilance in Europe (SCOPE) Joint Action project. Jedním z jejich hlavních cílů je zvýšit informovanost o národních systémech hlášení podezření na nežádoucí účinky léčiv. 

Klíčovými prvky kampaně jsou zejména názorné a zajímavé animace s mnoha informacemi:

 

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie