ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Avízo SÚKL ze dne 9.6.2010

SÚKL informuje o počtu hlášení nežádoucích účinků léčiv v květnu

Praha, 9. 6. 2009 – Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) si dovoluje informovat o zvýšení počtu hlášení nežádoucích účinků léčiv zdravotnickými pracovníky v měsíci květnu 2010 v porovnání se stejným obdobím v předchozích letech.

Za květen 2010 SÚKL od zdravotnických pracovníků obdržel celkem 89 hlášení. Z toho 44 hlášení se týkalo léčivých přípravků kromě vakcín, tj. nejvíce za posledních pět let v tomto období a téměř dvakrát více než v roce 2009. Oproti předchozímu roku se více než dvakrát zvýšil i počet hlášení souvisejících s podáním vakcín. Celkový počet hlášení je druhý nejvyšší za toto období od roku 2005.nezadouci ucinky 05 2010.bmp

Zvýšené zapojení zdravotníků do systému hlášení lze dát do souvislosti s informační kampaní SÚKL o bezpečnosti léčiv, jejich nežádoucích účincích a významu hlášení podezření na ně.

SÚKL touto cestou děkuje všem zdravotníkům, kteří se hlášením nežádoucích účinků léčiv podílí na zvýšení bezpečnosti pacientů a rozvoj poznání o léčivech, které jsou užívány v klinické praxi.

Lékaře a farmaceuty, kteří se dosud nezapojili do systému hlášení nežádoucích účinků, by SÚKL rád vyzval ke spolupráci při zvyšování bezpečnosti farmakoterapie.

Podezření na nežádoucí účinky léčiv mohou zdravotníci oznamovat prostřednictvím webového formuláře umístěného na stránkách SÚKL (www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek). V květnu bylo tímto způsobem zasláno 44 hlášení, tzn. takřka polovina z celkového počtu.

V České republice mají jako v jedné z prvních zemí EU možnost podezření na nežádoucí účinky hlásit také sami pacienti. Od ledna tohoto roku SÚKL obdržel od pacientů celkem 17 hlášení. Nahlásit podezření na nežádoucí účinek mohou pacienti pomocí Informačního portálu pro veřejnost SÚKL www.olecich.cz.

Informace pro média:

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.

Kontakt:

Veronika Petláková

Tisková mluvčí a informační pracovník

Tel.: 272 185 333

e-mail: veronika.petlakova@sukl_cz

Klinické studie