ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Avízo SÚKL ze dne 21. 5. 2010

Antidopingový výbor ČR a SÚKL informuje o aktuálním seznamu léčiv se zakázanými dopingovými látkami

Praha, 21. 5. 2010 – Antidopingový výbor ČR (ADV ČR) sestavil ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) nový seznam hromadně vyráběných léčivých přípravků obsahujících zakázané dopingové látky, které jsou registrované v České republice k datu 1. ledna 2010.

Seznam léčivých přípravků vydává Antidopingový výbor jako pomůcku lékařům pro léčení sportovců na základě ustanovení Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu. Podle této Směrnice jsou registrovaní sportovci povinni při užívání léků dodržovat určitá omezení. Lékař, který ví, že léčí sportovce, by měl zvolit alternativní léčbu bez zakázaných látek.

Seznam je již od roku 1999 vytvářen ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv, který eviduje aktuální seznam látek zakázaných jako doping a Výboru dodává seznam léčivých přípravků, které tyto látky obsahují a jsou v České republice registrovány.

Aktualizovaný seznam vychází v tištěné podobě každý rok. Seznam je dostupný také na webových stránkách ADV ČR, kde je aktualizován čtyřikrát ročně.

Léčivé přípravky, které obsahují zakázané dopingové látky, bude od června letošního roku možné nově vyhledat také v databázi registrovaných léčiv Státního ústavu pro kontrolu léčiv[1].

Dále SÚKL zveřejňuje soubor se všemi registrovanými léčivými přípravky obsahujícími látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem, uvedené v Nařízení vlády č. 454/2009 Sb. ze dne 7. prosince 2009[2]. Tento soubor je součástí Číselníku léčiv registrovaných v ČR. 

   


[1] Volně dostupné  na https://www.sukl.cz/modules/medication/search.php nebo na Informačním portálu pro veřejnost https://www.olecich.cz/modules/medication/

[2] Nařízení vlády č. 454/2009 Sb. ze dne 7. prosince 2009, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem

 

Informace pro média:

 Antidopingový výbor ČR je nejvyšším orgánem a výhradním odborným pracovištěm s celostátní působností zabezpečující antidopingový program ČR. Působení ADV ČR zahrnuje kontrolní, legislativní a informační a výchovné činnosti. Výbor zastupuje Českou republiku v mezinárodních antidopingových institucích. ADV ČR je příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Analýzy vzorků jsou prováděny v Oddělení dopingové kontroly Všeobecné fakultní nemocnice, případně v jiných laboratořích v okolních zemích, akreditovaných Světovou antidopingovou agenturou.

Kontakt:
RNDr. Jan Chlumský 
Tel. 233 382 701
E-mail: antidopingvcr@volny_cz

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.

Kontakt:
Veronika Petláková
Tisková mluvčí
Tel.: 272 185 333
E-mail: veronika.petlakova@sukl_cz

 

Klinické studie