ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Avízo SÚKL ze dne 1. 9. 2010

SÚKL informuje o závadě v jakosti léčivého přípravku Epipen

Praha, 1. 9. 2010 – Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), na základě § 6 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobku, § 98 odst. 1 a § 99 odst. 1 písm. a) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů informuje o závadě v jakosti léčivého přípravku EpiPen. Ústav vyzývá pacienty, kteří mají doma přípravek EpiPen s dobou použitelnosti do listopadu roku 2010 a zjistí u něj chybné označení na obalu, aby si přípravek nechali vyměnit v lékárně za správně označený. 

Na základě nahlášeného podnětu SÚKL vyzývá pacienty, kteří mají doma přípravek EpiPen (držitel rozhodnutí o registraci ALK-Abelló A/S, Dánsko) s dobou použitelnosti do listopadu 2010, aby si zkontrolovali, zda je injekční pero správně označeno nálepkou.

Nálepka na injekčním peru má pacienta navádět k aplikaci tak, aby při ní černý hrot směřoval směrem k místu aplikace – vnější straně stehna:

 obrázek.pdf obrázek.pdf (6,07 KB)

Ústavu však byla nahlášena existence šarží, ve kterých je pero označeno nesprávným způsobem:

epipen_pero.JPG

V případě nesprávného označení hrozí chybná aplikace přípravku, která může způsobit vážné poškození zdraví! 

SÚKL proto vyzývá pacienty, kteří zjistí chybné označení injekčního pera, aby si přípravek bezplatně vyměnili v lékárně. 

Státní ústav pro kontrolu léčiv, na základě § 6 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobku je povinen jako orgán státní správy  činit v mezích své působnosti veškerá opatření, aby zamezil dovozu, vývozu a uvádění na trh výrobků, které nejsou bezpečné, nebo zamezil jejich dalšímu oběhu. O výrobcích na trhu, které jsou nebezpečné, je povinen  všemi dostupnými prostředky, například prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, informovat spotřebitelskou veřejnost.    

Prodejce (lékárna)   je  povinna  umožnit osobě, která vlastní nebo drží nebezpečný výrobek, aby jej mohla vrátit zpět. 

Informace pro média:

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.

 Kontakt:

Veronika Petláková
Tisková mluvčí a informační pracovník
Tel.: 272 185 333
E-Mail: veronika.petlakova@sukl_cz

Klinické studie