ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Avízo k oblasti cen a úhrad léků

Praha, 28. 12. 2011 - Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o aktuálních změnách v oblasti cen a úhrad léků v České republice.

Od 1. 12. 2011 dochází s ohledem na novely zákona o veřejném zdravotním pojištění k několika hlavním změnám v oblasti cen a úhrad léků.

Změna DPH

 • Od 1.1.2012 bude uplatňována 14% sazba DPH u všech léků.
 • Odhadovaný dopad*:
  • roční navýšení doplatků pacientů za léky na recept o cca 267 mil. Kč,
  • roční navýšení doplatků pacientů za léky bez receptu o cca 297 mil. Kč,
  • roční navýšení výdajů zdravotních pojišťoven za léky na recept o cca 1 308 mil. Kč,
  • roční navýšení výdajů zdravotních pojišťoven za léky na žádanku o cca 487,3 mil. Kč.
   *Výpočet byl založen na hlášení výdejů z lékáren v letech 2009 a 2010 a údajů publikovaných zdravotními pojišťovnami. Hodnoty nezohledňují přechodné 7% snížení cen a úhrad dle tzv. Šnajdrova balíčku.
 • I po změně DPH zůstane zachován počet léků plně hrazených ze zdravotního pojištění.
 • Naroste počet pacientů chráněných limitem pro spoluúčast - ochranný limit 2500,-Kč/rok, resp. 5000,-Kč/rok.

Jádrová úhrada

 • Nově se stanovuje pouze základ úhrady, která neobsahuje DPH ani obchodní přirážku.
 • Finální výše úhrady ze zdravotního pojištění je vypočítána až při samotném výdeji v lékárně, za použití skutečně uplatněné obchodní přirážky a DPH = minimalizace dopadu na pacienta.
 • Nový způsob stanovení jádrové úhrady nevyžaduje opakované přepočty při změně DPH či obchodní přirážky.

Úhradová soutěž

 • Zdravotní pojišťovny mohou požádat o úhradovou soutěž u konkrétní látky v určité lékové formě.
 • Přínosem je rozšíření skupiny plně hrazených léků, společně se zjištěním dostupnosti těchto léků. Dále přináší možné další úspory ze zdravotního pojištění, i když již nebudou dosahovat výše úspor z provedené revize.

Změny ve správním řízení

 • Zrychlení vstupu generických přípravků na trh – možnost zkráceného řízení s délkou 30 dnů.
 • Snížení maximálních cen výrobce – namísto průměru cen 8 zemí koše se bude nově stanovovat maximální cena na základě průměru 3 nejnižších cen z 21 zemí.
 • Zrychlení vykonatelnosti rozhodnutí SÚKL – odvolání nemá odkladný účinek.
 • Zrušení úhrady léků, které lze vydávat i bez receptu (po 30. 6. 2012).
 • Zrušení úhrady podpůrných a doplňkových léků (po vydání pravomocného rozhodnutí ve správním řízení).

 

Dále dochází z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR ke změně obchodní přirážky, změně výpočtu prodejní ceny a změně uplatnění regulačního poplatku.

Tiskové a informační oddělení
28. 12. 2011

Klinické studie