ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Antivirotika proti hepatitidě C – rozšíření evropského přehodnocení

Probíhající evropské přehodnocení bylo doplněno o hodnocení nově zjištěného podezření na riziko časné rekurence karcinomu jater.

V březnu 2016 jsme informovali o s ohledem na možné riziko reaktivace hepatitidy typu B.

V dubnu 2016 byla zveřejněna data ze studie1 týkající se rizika rekurence (nového vzplanutí) rakoviny jater (hepatocelulárního karcinomu) u pacientů léčených přímo působícími antivirotiky proti hepatitidě typu C. Studie naznačuje, že u těchto pacientů může dojít ke dřívějšímu rozvoji nového vzplanutí karcinomu jater než u pacientů s hepatitidou C, kteří nebyli léčeni přímo působícími antivirotiky. Probíhající evropské přehodnocení bylo proto rozšířeno a navíc bude zhodnoceno i riziko rakoviny jater v souvislosti s užíváním těchto léčivých přípravků.

Pacienti, kteří mají v průběhu evropského hodnocení jakékoli obavy či nejasnosti, by se měli obrátit na svého lékaře či lékárníka.

 


 1 Reig, M., Mariño, Z., Perelló, C., Iñarrairaegui, M., Ribeiro, A., Lens, S., Díaz, A., Vilana,R., Darnell, A., Varela, M., Sangro, B., Calleja, J.L., Forns, X., Bruix, J., Unexpected early tumor recurrence in patients with hepatitis C virus -related hepatocellular carcinoma undergoing interferon-free therapy: a note ofcaution, Journal of Hepatology (2016)

 

 

Oddělení farmakovigilance
26. 4. 2016

 

Klinické studie