ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Anketa 2 - Nakládání s léčivy v domácnosti a jejich likvidace

Jak nakládáte s léčivy, které máte doma, a jakým způsobem nepoužité léky likvidujete?

Děkujeme za Vaši účast v této anketě – výsledky první anketní otázky můžete vidět ZDE a výsledky druhé anketní otázky ZDE.

V této anketě jsme položili dvě anketní otázky, a to „Kontrolujete stav a dobu použitelnosti léků, které máte doma?“ a „Jakým způsobem likvidujete nepoužité léky?“.
Výsledky ankety měly naznačit, jak často lidé kontrolují léky v domácnosti, ať již se jedná o léky pro pravidelné užívání, nebo o ty, které jsou v domácnosti k dispozici pouze pro případ aktuální potřeby. Druhá otázky zjišťovala, jakým způsobem se lidé obvykle zbavují nepoužitých či nepoužitelných léčiv.

Ankety se zúčastnilo celkem 676 respondentů.

Kontrola stavu a použitelnosti léků v domácnosti

Výsledky ukázaly, že téměř polovina (48 %) hlasujících kontroluje stav a použitelnost léků pravidelně, což je velmi dobrý výsledek. 38 % lidí uvedlo, že kontrolu provádí, ale pouze čas od času. 8 % z celkového počtu hlasujících pak léky kontroluje pouze v případě, že je právě chtějí použít. Pouhá 2 % hlasujících uvedla, že léky nekontrolují nikdy a 1 % provádí kontrolu pouze výjimečně.

Kontrola léků v domácí lékárničce je velmi důležitá. Každý lék má totiž stanovenou určitou dobu použitelnosti, v rámci které je zaručena jeho jakost, účinnost a bezpečnost. Po uplynutí této doby (tzv. exspirace) není zaručen ani jeden z výše uvedených parametrů, a použití takového léku tedy není možné.

Likvidace nepoužitých léků

Celkem 69 % hlasujících odevzdává nepoužité léky v lékárně, což je společně s možností odevzdání do sběrného dvora (1 % hlasujících) správná a nejjednodušší volba.
Naopak 13 % lidí přiznalo, že léky vyhazuje do popelnice spolu s běžným odpadem a 5 %nepoužité léky neodevzdává, ale nechává si je. 9 % pak uvedlo, že nepoužité léky odevzdá k likvidaci prostřednictvím ordinace lékaře či zdravotní sestry.

Léky jsou, v případě jejich likvidace, zařazeny mezi tzv. nebezpečný odpad a dle toho je také třeba s nimi zacházet. Každá lékárna musí od veřejnosti převzít nepoužitelné léky, které uloží do speciální nádoby a následně je předá likvidační firmě. Podobně postupuje i sběrný dvůr. Pouze takto je zaručeno bezpečné nakládání a likvidace nepoužitelných léků, a nedochází tak k ohrožení zdraví lidí, ani životní prostředí.

Státní ústav pro kontrolu léčiv aktuálně realizuje výzkum mezi laickou i odbornou veřejností na téma likvidace nepoužitých léků a po jeho ukončení bude průběžně zveřejňovat jak krátké zprávy o výsledcích výzkumu, tak také informativní články související s touto často opomíjenou problematikou.

 

Tiskové a informační oddělení
15. 5. 2012

Očkování

Klinické studie