ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Akutní otrava či intoxikace

Informace o kompetentních institucích které Vám pomohou při řešení akutních otrav a intoxikací.

Toxikologické informační středisko - https://www.tis-cz.cz/index.php

Toxikologické informační středisko (TIS) je nepřetržitá celorepubliková telefonická lékařská informační služba pro případy akutních otrav lidí a zvířat.

Cílem TIS je poradit pro danou konkrétní situaci, pro konkrétního postiženého člověka nebo zvíře, co nejvhodnější a nejúčinnější postup vedoucí k jeho záchraně. Proto je důležité, aby pracovník TISu, který dotaz řeší a informaci poskytuje, získal od volajících co nejpřesnější údaje o okolnostech případu postiženého pacienta, ale i o něm samotném.

TIS - Ptáme se:

 • Komu se nehoda stala: dítě, dospělý, zvíře (pokud možno udat celé jméno, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu).
 • Jaký je věk postiženého, jeho hmotnost (alespoň odhadem), trpí-li nějakou akutní nebo chronickou nemocí.
 • Jaká látka je příčinou otravy? Lék, rostlina, chemikálie, komerční přípravek?
  • U léků udat, zda se jedná o lék, který postižený užívá nebo o cizí lék
  • U komerčních přípravků je potřeba získat co nejvíce informací z etikety, nebo alespoň vědět, k čemu se látka používá.
 • Jak velké množství látky působí? Množství co nejvíce upřesnit (alespoň odhadem), vždy je nutno počítat s co nejvyšší možnou dávkou.
 • Kdy se nehoda stala?
 • Jakým způsobem se stala? Požití látky, polití se, vdechnutí, štípnutí hmyzem apod.
 • Jak se daří postiženému? Má nějaké zdravotní potíže?
 • Jaká opatření byla doposud provedena?
 • Kdo a odkud volá: jméno, město, telefonní číslo (důležité pro zpětnou vazbu v případě potřeby)

TIS - Odpovíme:

Podávaná informace se za použití různých informačních zdrojů zaměřuje u laiků převážně na vysvětlení možného ohrožení zdraví, na pokyny první pomoci a následnému postupu.

Volajícímu je stručně vysvětleno nebezpečí, které dávka pro postiženého představuje, jaké zákroky je potřeba v rámci první pomoci provést, čeho se naopak zachránce nesmí dopustit, jaké jsou komplikace, které pacientovi hrozí. Situace je zhodnocena a na základě konkrétních okolností pracovník TIS doporučí volajícímu, co je třeba pro postiženého nadále zajistit (převoz do nemocnice, návštěvu odborného lékaře, přivolání posádky RZP apod.) 

 

Toxinologické centrum

Informace týkající se řešení případů intoxikace živočišnými toxiny, především po uštknutí jedovatými hady jsou k dispozici na webu Toxinologického centra (KARIM): https://www.karim-vfn.cz/cz/nase-klinika/toxinologicke-centrum.html.

 

 

 

 

Klinické studie