ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Adrenalinové autoinjektory – zahájení přehodnocení

Evropská léková agentura zahájila přehodnocení adrenalinových autoinjektorů, které jsou používány v rámci první pomoci při výskytu anafylaxe (těžká alergická reakce), ještě před zavoláním zdravotnické záchranné služby.

Přehodnocení je požadováno britskou lékovou agenturou jako výsledek národního přezkoumání adrenalinových autoinjektorů registrovaných ve Velké Británii. Ačkoli souhrny údajů o přípravcích s adrenalinem v autoinjektoru uvádějí, že adrenalin je během aplikace podán do svalu, britské přehodnocení ukázalo, že tomu tak nemusí být ve všech případech. V závislosti na individuálních faktorech, jako např. vzdálenost mezi kůží a svalem, může být adrenalin podán pod kůži (a nikoli do svalu), což může vést k rozdílnému vstřebávání adrenalinu a ovlivnění jeho účinku.

Evropská léková agentura (EMA) nyní zhodnotí dostupné údaje týkající se podání adrenalinu autoinjektory a to, zda texty doprovázející jednotlivé přípravky obsahují jasné a detailní informace o vhodném způsobu podání a vydá stanovisko, které se bude týkat všech adrenalinových autoinjektorů registrovaných v Evropské unii.

Je důležité, aby pacienti se zvýšeným rizikem anafylaktické reakce s sebou nosili autoinjektor, na který jsou zvyklí, a v případě nutnosti použití si byli zcela jisti technikou podání. Pokud se u pacienta rozvine anafylaktická reakce, musí použít autoinjektor a ihned poté vyhledat lékařskou pomoc.

Více o přípravcích

Adrenalinové autoinjektory jsou poskytovány lidem, u nichž je vysoké riziko výskytu anafylaxe nebo těm, kteří již předchozí anafylaktickou epizodu prodělali. Anafylaktická reakce může způsobit pokles krevního tlaku a obtíže s dýcháním. Injekce adrenalinu pomáhá rychle ulevit od těchto příznaků díky tomu, že vede ke zúžení krevních cév (a tedy zvyšuje krevní tlak) a rozšiřuje dýchací cesty, což napomáhá snadněji dýchat.

V České republice jsou momentálně dostupné tyto adrenalinové autoinjektory: Epipen a Epipen Jr.

 

Oddělení farmakovigilance
30. 4. 2014

Klinické studie