ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Adrenalinové autoinjektory – nová doporučení k používání

Na základě přehodnocení používání adrenalinových autoinjektorů jsou doporučena nová opatření k zajištění rychlé a účinné léčby anafylaxe.

Výbor pro humánní a léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury provedl přezkoumání, na jehož základě došlo k odsouhlasení nových opatření týkajících se léčby anafylaxe adrenalinovými autoinjektory. Pro úspešnost této léčby je důležité, aby byl adrenalin správně aplikován do svalu, nikoli podkožně. Budou připraveny edukační materiály pro pacienty a jejich opatrovníky i pro zdravotníky, včetně audio-vizuálních materiálů, které poskytnou názorný příklad, jak adrenalinové autoinjektory správně používat.

Doporučení pro lékaře

  • Výsledek přehodnocení potvrdil, že intramuskulární injekce jsou nejlepší cestou aplikace adrenalinu pro rychlou léčbu anafylaxe. Mnoho faktorů během podání však může správnou aplikaci ovlivnit.
  • Vzhledem k nejistotám ohledně správného dodání adrenalinu autoinjektorem by měli lékaři předepisovat pacientům vždy dvě pera, která by pacienti s sebou měli neustále nosit.
  • Všichni pacienti mají být důkladně poučeni a zacvičeni v použití adrenalinových autoinjektorů. Je doporučeno také proškolit nejbližší osoby pacienta, aby byly schopny adrenalin správně aplikovat. Studie Brown et al z r. 2013 (1) zjistila, že 15% matek nebylo schopno správně použít autoinjektor u svých dětí.
  • Za účelem správné a rychlé aplikace budou pro všechny pacienty nebo jejich opatrovníky k dispozici edukační materiály. Budou obsahovat také nástroj k praktickému nácviku aplikace adrenalinu a edukační video. Pro lékaře bude připraven kontrolní seznam k správnému zácviku pacientů.
  • Držitelé rozhodnutí o registraci adrenalinových autoinjektorů budou vyzváni k provedení studie farmakokinetiky a farmakodynamiky za účelem zjištění faktorů, které ovlivňují průnik adrenalinu  do tkání.

Doporučení pro pacienty

  • Adrenalinová pera slouží jako první pomoc při vážných alergických reakcích zatímco pacient čeká na příjezd záchranné služby. Jsou navržena tak, aby mohla být snadno použita pacientem samým nebo jeho opatrovníkem.
  • Autoinjektor musí být použit správně tak, aby se adrenalin co nejrychleji dostal do svalu. Pacienti i nejbližší osoby v jejich okolí budou podrobně informováni a zacvičeni lékařem nebo sestrou ve správném použití adrenalinového pera.
  • Podle nových doporučení lékař pacientovi předepíše vždy dvě adrenalinová pera, která je třeba neustále nosit u sebe. V některých případech nemusí být jedna dávka adrenalinu dostačující a může být nutné použít druhou injekci.
  • Za účelem správné a rychlé aplikace budou pro všechny pacienty nebo jejich opatrovníky k dispozici edukační materiály. Jejich součástí bude také nástroj k praktickému nácviku aplikace adrenalinu a edukační video.

Adrenalinové autoinjektory jsou poskytovány lidem, u nichž je vysoké riziko výskytu anafylaxe nebo těm, kteří již předchozí anafylaktickou reakci prodělali. V České republice jsou v současné době dostupné tyto adrenalinové autoinjektory: Epipen a Epipen Jr.

Literatura:

Brown, J., D. Tuthill, et al. (2013). "A randomized maternal evaluation of epinephrine autoinjection devices." Pediatr Allergy Immunol 24(2): 173-177.

 

Oddělení farmakovigilance
9. 9. 2015

Klinické studie