ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

4. čtvrtletí 2009

Přehled údajů o základních činnostech odboru lékárenství a distribuce.

 

Provedené kontroly 

 

Inspekce

Hodnocení

Sankce

Druh kontroly

Počet

Z toho na podnět

1

2

3

Pozastavení přípravy

Pozastavení provozu

Návrhy na pokuty

Lékárny 

208

7

133

54 

21 

 0

0

10

ONM

1

0

0

0

1

 --

0

0

Pracoviště připravující autovakcíny

1

0

1

0

0

 --

0

0

Zdravotnická zařízení

50

7

33

12

5

 --

0

2

ZP u poskytovatelů

16

0

8

7

1

 --

2

0

Prodejci vyhrazených léčiv

1

0

0

0

1

 --

0

1

 

Provedené kontroly distributorů  

Inspekce

Hodnocení

Sankce

Celkem

Z toho na podnět

Úvodní

Následné

Změna

1

2

3

Porušení zákona

Návrhy na pokuty 

58

7

14

34

3

45

9

4

20

0

 

Vydaná povolení, změny v povolení u distributorů 

 

Přijato žádostí

Vydaná rozhodnutí

Žádost o povolení distribuce

12

9

Žádost o změnu povolení distribuce

17

13

Žádost o zrušení povolení distribuce

6

5

 

 

 

 

 

Klinické studie