Uvedení cizojazyčné šarže léčivého přípravku ZOLADEX DEPOT 10,8MG IMP ISP 1, do oběhu

SÚKL informuje o umožnění uvedení do oběhu cizojazyčné šarže léčivého přípravku ZOLADEX DEPOT 10,8MG IMP ISP 1, registrační číslo 56/681/96-C, SÚKL kód: 0231858, číslo šarže NX328, v obalu, jehož údaje uvedené na obalu jsou ve slovenském jazyce. 

V zájmu okamžitého řešení akutního nedostatku léčivého přípravku Zoladex Depot 10,8 mg na trhu, umožňuje SÚKL zajistit dodávky tohoto léčivého přípravku dovozem cizojazyčné slovenské šarže v původním balení bez nutnosti opatřit každé balení schválenou příbalovou informací v českém jazyce.

Pacienti mohou informace o přípravku v českém jazyce získat u svého lékaře, případně je k dispozici ke stažení zde:

Informovanost lékařů o dodávkách slovenské šarže je zajištěna rozesláním informačního sdělení, jehož součástí je příbalová informace v českém jazyce.

S případnou žádostí o text příbalové informace v českém jazyce mohou lékaři kontaktovat zástupce držitele rozhodnutí o registraci na adrese infoservis.cz@astrazeneca_com.

 

Oddělení koordinace odborných činností

26. 3. 2020

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie