Uvedení cizojazyčné šarže léčivého přípravku SMOFKABIVEN EXTRA NITROGEN INF EML 4X2025ML do oběhu

SÚKL informuje o umožnění uvedení do oběhu cizojazyčných šarží léčivého přípravku SMOFKABIVEN EXTRA NITROGEN INF EML 4X2025ML, registrační číslo 76/657/16-C, kód SÚKL: 0139927, čísla šarží 10NI2552 a 10PD1368, v obalu, jehož údaje uvedené na obalu jsou ve švédském, norském, dánském, finském a islandském jazyce. 

V zájmu okamžitého řešení nedostatku léčivého přípravku SMOFKABIVEN EXTRA NITROGEN na trhu v České republice, umožňuje SÚKL zajistit dodávky uvedeného léčivého přípravku dovozem cizojazyčných šarží v původním balení. Příbalová informace v českém jazyce bude distribuována společně s předmětným léčivým přípravkem, a to v odpovídajícím množství. Dále je příbalová informace v českém jazyce k dispozici ke stažení zde:

Oddělení koordinace odborných činností
21. 4. 2021

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie