Uvedení cizojazyčné šarže léčivého přípravku SMOFKABIVEN EXTRA NITROGEN INF EML 4X1518ML do oběhu

SÚKL informuje o umožnění uvedení do oběhu cizojazyčné šarže léčivého přípravku SMOFKABIVEN EXTRA NITROGEN INF EML 4X1518ML, registrační číslo 76/657/16-C, kód SÚKL: 0139925, číslo šarže 10PE3325 v obalu, jehož údaje uvedené na obalu jsou v italském jazyce. Tento léčivý přípravek je v zemi určení obchodován pod názvem SMOFKABIVEN AA 6,5% (držitel rozhodnutí o registraci uvedený na obalu: Fresenius Kabi Italia S.r.l., Via Camagre 41, 37063 Isola della Scala – Verona).

V zájmu okamžitého řešení nedostatku léčivého přípravku SMOFKABIVEN EXTRA NITROGEN na trhu v České republice, umožňuje SÚKL zajistit dodávky uvedeného léčivého přípravku dovozem cizojazyčné šarže v původním balení. Příbalová informace v českém jazyce bude distribuována společně s předmětným léčivým přípravkem, a to v odpovídajícím množství. Dále je příbalová informace v českém jazyce k dispozici ke stažení zde:

Oddělení koordinace odborných činností
19. 4. 2021

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie