SÚKL varuje před hoax zprávami, které šíří nepravdivé informace ohledně očkování

SÚKL varuje před nepravdivými informacemi ohledně očkování, které se šíří zejména prostřednictvím e-mailů a sociálních sítí. 

Na konci minulého týdne Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zaznamenal poplašné e-maily a zprávy na sociálních sítích. Jejich předmětem bylo tvrzení, že následkem aplikace vakcíny PRIORIX INJ. STŘÍKAČKA, která se používá jako očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám, došlo v posledních 14 dnech u několika dětí z oblasti Ostravska a Karvinska k řadě závažných nežádoucích účinků, a že tato vakcína není bezpečná.

SÚKL však tyto informace vyvrací. Uvedená vakcína splňuje parametry jakosti, účinnosti a bezpečnosti.

SÚKL v tuto chvíli nedisponuje žádnými informacemi, které by indikovaly závadu v jakosti tohoto léčivého přípravku, či zvýšený počet hlášených nežádoucích účinků - hlášená podezření na nežádoucí účinky odpovídají svojí závažností i počtem očekávanému spektru reakcí.

Kromě výše uvedeného má SÚKL k dispozici informace od prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D., (předseda Vakcinologické společnosti), který kontaktoval lékařku z předmětné ordinace. Ta uvedla, že informace o nežádoucích účincích šířící se prostřednictvím internetu nejsou pravdivé.

V případě jakýchkoli dotazů je možné využít informační středisko SÚKL: infs@sukl_cz, tel.: 272 185 333.

Tiskové a informační oddělení
19. 10. 2015 

 

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie