SÚKL se zapojil do celoevropské kampaně zaměřené na hlášení podezření na nežádoucí účinky léčiv

Státní ústav pro kontrolu léčiv se zapojil do celoevropské kampaně „ The 2 nd  European Union-wide adverse drug reaction (ADR) awareness week campaign” která se uskuteční od 20. do 24. listopadu 2017.

Přestože jsou pro většinu pacientů užívané léky bezpečné a účinné, vždy existuje určité riziko výskytu nežádoucích účinků. Je proto velice důležité, aby rizika spojená s nežádoucími účinky léčiv byla konzultována mezi lékaři, lékárníky a pacienty a aby na ně především lékaři pacienta upozornili a v případě podezření na nežádoucí účinky došlo k jejich nahlášení.

Tato kampaň si stejně jako v loňském roce klade za cíl zvýšit povědomí laické i odborné veřejnosti o hlášení podezření na nežádoucí účinky léčiv, tím zároveň podpořit bezpečnost léčiv na celoevropské úrovni a přispět k posílení národních systémů hlášení podezření na nežádoucí účinky léčiv.

Dalším cílem kampaně je také upozornit veřejnost na to, že je důležité hlásit nežádoucí účinky i u volně prodejných léků. U léků, které jsou zakoupeny bez receptu často nejsou hlášeny nežádoucí účinky, a také se v některých případech stává, že pacienti nevěnují takovou pozornost jejich užívání a dávkování jako u léků na recept. Je tedy důležité pacienty upozornit na hlášení podezření na nežádoucí účinek i u těchto léků.

Klíčovými prvky kampaně jsou zejména názorné animace s mnoha informacemi, které budou v průběhu trvání kampaně pravidelně zveřejňovány na facebookovém profilu portálu Olécích.cz ZDE.

Kromě členských států EU se do kampaně zapojí také Brazílie a Nový Zéland.

 

Tiskové a informační oddělení

20. 11. 2017


Kontakt pro média: Mgr. Lucie Přinesdomová, tisková mluvčí, e-mail: lucie.prinesdomova@sukl_cz, tel.: 272 185 756

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie