Výkladový slovník

zdravotnický prostředek

Prostředky používané ve zdravotnictví, patří sem například náplasti, ortézy, inkontinenční pomůcky, ale také chirurgické šití nebo diagnostická zařízení.

Zkratky: ZP

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie