ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Výkladový slovník

Státní zdravotní ústav

Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací Ministerstva zdravotnictví. Ústav připravuje podklady pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, zajišťuje metodickou činnost na úseku ochrany veřejného zdraví, monitorování a výzkum vztahů životních podmínek a zdraví, kontrolu kvality poskytovaných služeb v ochraně veřejného zdraví, postgraduální výchovu v lékařských oborech ochrany a podpory zdraví a zdravotní výchovu obyvatelstva. Internetové stránky na adrese www.szu.cz .

Zkratky: SZÚ

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie